imageimage

Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà TP. Cần Thơ

08:00

28-06-2016

image

16:00

14-07-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

20-07-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

22-07-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

25-07-2016

image

16:00

29-07-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-07-2016

image

16:00

01-08-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,263,500

10,000


100
00
 

 

image 58 image