imageimage

Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng

08:00

29-06-2015

image

16:00

16-07-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

22-07-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

24-07-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

27-07-2015

image

16:00

31-07-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-07-2015

image

16:00

03-08-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

12,049,778

10,000


00
00
 

 

image 148 image