imageimage

Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

08:00

29-12-2017

image

16:00

18-01-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

24-01-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

26-01-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

29-01-2018

image

16:00

02-02-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-01-2018

image

16:00

05-02-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần