imageimage

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

08:00

27-08-2015

image

16:00

15-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

21-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

23-09-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

24-09-2015

image

16:00

30-09-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-09-2015

image

16:00

05-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

6,052,400

12,600


30
00
 

 

image 64 image