imageimage

Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

08:00

02-02-2016

image

16:00

25-02-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

02-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

04-03-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

07-03-2016

image

16:00

11-03-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-03-2016

image

16:00

14-03-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần