imageimage

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế

08:00

06-06-2016

image

16:00

22-06-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

28-06-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

30-06-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

01-07-2016

image

16:00

07-07-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-07-2016

image

16:00

10-07-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần