imageimage

CTCP Cảng Nha Trang

08:00

10-09-2018

image

15:30

02-10-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

05-10-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

09-10-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

12-10-2018

image

16:00

16-10-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

10-10-2018

image

16:00

16-10-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần