imageimage

CTCP Công nghiệp Hóa Chất và Vi Sinh

08:30

15-01-2015

image

16:00

02-02-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

06-02-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

10-02-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

11-02-2015

image

16:00

24-02-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-02-2015

image

16:00

24-02-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần