imageimage

CTCP Dược Hà Tĩnh

08:30

19-08-2015

image

15:30

23-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

28-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

30-09-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

02-10-2015

image

16:00

07-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-10-2015

image

16:00

09-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,395,900

13,400


00
00
 

 

image 56 image