imageimage

CTCP Lương thực Đông Bắc

08:30

05-02-2015

image

13:30

05-03-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

10-03-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

12-03-2015

image


Sở GDCK HÀ NỘI

08:00

16-03-2015

image

16:00

19-03-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-03-2015

image

16:00

20-03-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần