imageimage

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings

08:30

15-10-2021

image

15:30

05-11-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

10-11-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

12-11-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

16-11-2021

image

16:00

19-11-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-11-2021

image

16:00

22-11-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

10,000,000

12,000


00
00
 

 

image 86 image