imageimage

Cty TNHH MTV Công trình Đô thị Thành phố Cần Thơ

08:00

24-04-2015

image

16:00

15-05-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

21-05-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

25-05-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

26-05-2015

image

16:00

01-06-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-05-2015

image

16:00

04-06-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần