imageimage

Cty TNHH MTV DV Xuất khẩu Lao động & chuyên gia

08:00

17-03-2015

image

16:00

03-04-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

09-04-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

13-04-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

14-04-2015

image

16:00

20-04-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

14-03-2015

image

16:00

23-04-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần