imageimage

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

08:30

21-03-2018

image

15:30

10-04-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

13-04-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

17-04-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

19-04-2018

image

16:00

24-04-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-04-2018

image

16:00

27-04-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

6,672,444

13,000


00
00
 

 

image 222 image