imageimage

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

08:00

09-08-2018

image

15:30

29-08-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

04-09-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

06-09-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

10-09-2018

image

16:00

13-09-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-09-2018

image

16:00

13-09-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,476,124

18,876


00
00
 

 

image 28 image