imageimage

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

08:00

13-04-2016

image

16:00

04-05-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

10-05-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

12-05-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

12-05-2016

image

16:00

19-05-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-05-2016

image

16:00

23-05-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

12,303,979

11,800


00
00
 

 

image 105 image