imageimage

Ngân hàng TMCP Bản Việt

08:00

25-06-2021

image

16:00

14-07-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

20-07-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

22-07-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

23-07-2021

image

16:00

29-07-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-07-2021

image

16:00

31-07-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

8,261,611

22,800


00
00
 

 

image 137 image