imageimage

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

08:00

25-01-2022

image

15:30

16-02-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-02-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

23-02-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

25-02-2022

image

16:00

02-03-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-02-2022

image

16:00

02-03-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

122,175,343

28,930


00
00
 

 

image 48 image