imageimage

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

08:30

01-03-2018

image

15:30

21-03-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

26-03-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

28-03-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

30-03-2018

image

16:00

04-04-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-03-2018

image

16:00

07-04-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,402,325

12,400


00
00
 

 

image 329 image