imageimage

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh

08:00

26-07-2017

image

16:00

11-08-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

17-08-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

21-08-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

22-08-2017

image

16:00

28-08-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-08-2017

image

16:00

31-08-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

18,000,000

14,912


00
00
 

 

image 161 image