imageimage

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh

08:00

19-09-2016

image

16:00

06-10-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

12-10-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

14-10-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

17-10-2016

image

16:00

21-10-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-10-2016

image

16:00

24-10-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần