imageimage

Ngân hàng TMCP Quân đội

08:00

18-09-2018

image

15:30

08-10-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

11-10-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:30

15-10-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

17-10-2018

image

16:00

22-10-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-10-2018

image

16:00

22-10-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

53,400,000

19,641


00
00
 

 

image 37 image