imageimage

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

08:00

25-11-2016

image

16:00

13-12-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

19-12-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

21-12-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

22-12-2016

image

16:00

28-12-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-12-2016

image

16:00

31-12-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần