imageimage

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

08:00

10-03-2023

image

16:00

30-03-2023


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

image

Trước 15:00

05-04-2023


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

07-04-2023

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

08:00

13-04-2023

image

16:00

14-04-2023


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-04-2023

image

16:00

17-04-2023


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần