imageimage

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

08:00

24-09-2018

image

15:30

15-10-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

18-10-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:30

22-10-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-10-2018

image

16:00

29-10-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-10-2018

image

16:00

29-10-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

45,600,000

14,497


00
00
 

 

image 42 image