imageimage

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

08:00

08-01-2018

image

16:00

25-01-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

31-01-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

02-02-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

05-02-2018

image

16:00

09-02-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

03-02-2018

image

16:00

12-02-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần