imageimage

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

08:00

13-11-2015

image

16:00

02-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

08-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

10-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

11-12-2015

image

16:00

17-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-12-2015

image

16:00

21-12-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần