imageimage

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

08:00

26-11-2021

image

15:30

10-12-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

15-12-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

17-12-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

21-12-2021

image

16:00

24-12-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-12-2021

image

16:00

24-12-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

18,225,648

47,310


00
00
 

 

image 55 image