imageimage

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

08:00

29-11-2017

image

16:00

17-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 14:00

18-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:30

18-12-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

19-12-2017

image

16:00

21-12-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

15:30

18-12-2017

image

16:00

28-12-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần