imageimage

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

08:00

15-10-2020

image

15:30

04-11-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

09-11-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

11-11-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

13-11-2020

image

16:00

18-11-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-11-2020

image

16:00

17-11-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

4,982,876

105,500


00
00
 

 

image 19 image