imageimage

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

08:00

11-11-2020

image

15:30

30-11-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

03-12-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

07-12-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

08-12-2020

image

16:00

11-12-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-12-2020

image

16:00

14-12-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

7,746,801

46,600


00
00
 

 

image 48 image