imageimage

Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng

08:00

03-12-2020

image

15:30

18-12-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

23-12-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

25-12-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

29-12-2020

image

16:00

04-01-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-12-2020

image

16:00

31-12-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

13,241,200

10,000


00
00
 

 

image 18 image