imageimage

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV

08:00

26-12-2017

image

16:00

29-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

02-01-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

03-01-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

04-01-2018

image

16:00

08-01-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-01-2018

image

16:00

08-01-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần