imageimage

Tổng Công ty IDICO – CTCP

08:00

29-10-2020

image

16:00

19-11-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

25-11-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

27-11-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

30-11-2020

image

16:00

04-12-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

28-11-2020

image

16:00

04-12-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

108,000,000

26,930


00
00
 

 

image 37 image