imageimage

Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp

08:00

04-12-2015

image

16:00

22-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

28-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

30-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

31-12-2015

image

16:00

07-01-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

31-12-2015

image

16:00

11-01-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần