imageimage

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên

08:00

04-10-2017

image

16:00

23-10-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

27-10-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

31-10-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

01-11-2017

image

16:00

07-11-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-11-2017

image

16:00

10-11-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần