imageimage

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

08:00

13-11-2018

image

16:00

23-11-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

29-11-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

03-12-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

07-12-2018

image

16:00

10-12-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-12-2018

image

16:00

10-12-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần