imageimage

Tổng Công ty Tín Nghĩa

08:00

08-03-2016

image

16:00

24-03-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

29-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

01-04-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

04-04-2016

image

16:00

08-04-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

02-04-2016

image

16:00

11-04-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần