imageimage

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

08:30

09-12-2021

image

15:30

23-12-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

28-12-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:30

30-12-2021

image


Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

31-12-2021

image

16:00

07-01-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

31-12-2021

image

16:00

06-01-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,156,000

86,886,800,000


00
00
 

 

image 31 image