imageimage

Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP

08:00

17-11-2017

image

15:30

08-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

13-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

15-12-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

19-12-2017

image

16:00

22-12-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-12-2017

image

16:00

25-12-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

12,615,440

13,900


00
00
 

 

image 25 image