imageimage

Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - TNHH MTV

08:00

25-07-2016

image

16:00

11-08-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

17-08-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

19-08-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

22-08-2016

image

16:00

26-08-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-08-2016

image

16:00

29-08-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

25,006,300

10,500


00
00
 

 

image 115 image