imageimage

Tổng công ty Viglacera - CTCP

08:30

28-06-2016

image

15:30

21-07-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

26-07-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

28-07-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

01-08-2016

image

16:00

04-08-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-07-2016

image

16:00

06-08-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần