imageimage

Tổng Công ty Viglacera - CTCP

08:30

21-04-2017

image

15:30

22-05-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

25-05-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

29-05-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

31-05-2017

image

16:00

05-06-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-05-2017

image

16:00

08-06-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần