imageimage

Tổng Công ty Viglacera - CTCP

08:00

07-03-2019

image

15:30

22-03-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

27-03-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

29-03-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

02-04-2019

image

16:00

05-04-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-03-2019

image

16:00

05-04-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần