imageimage

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP

08:00

02-11-2020

image

16:00

17-11-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

23-11-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

25-11-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

26-11-2020

image

16:00

02-12-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-11-2020

image

16:00

02-12-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

44,583,500

23,030


00
00
 

 

image 24 image