imageimage

Xí nghiệp Vận tải Du lịch Hà Nội

08:00

06-02-2015

image

16:00

09-03-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

12-03-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

16-03-2015

image


Sở GDCK Hà Nội

08:00

18-03-2015

image

16:00

23-03-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

17-03-2015

image

16:00

26-03-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần