imageimage

Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME chào bán cổ phiếu ra công chúng.

 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
 3. Số điện thoại: (0211) 3593 322          – Fax: (0211) 3582 288
 4. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội (RỒNG VIỆT) 

  Địa chỉ:        Tầng 2-3-4 số 2c, Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Điện thoại:   (04) 6288 2006            – Fax: (04) 6288 2008

 1. Cổ phiếu chào bán:
 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Số lượng đăng ký chào bán: 14.400.000 cổ phiếu, trong đó:
  • Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 14.400.000 cổ phiếu, tỉ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).
 • Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng một lần.
 1. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 2. Khối lượng vốn cần huy động: 144.000.000.000 đồng
 3. Mục đích huy động vốn:
 • Bổ sung vốn hoàn thành xây dựng nhà xưởng và mua máy móc thiết bị cho nhà máy của Công Ty Cổ Phần Texnam trực thuộc Công Ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home: 44 tỷ đồng
 • Mua cổ phần, phần vốn góp và sáp nhập doanh nghiệp cùng ngành: 100 tỷ đồng.
 1. Thời hạn chốt danh sách cổ đông và nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 • Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 07/03/2017
 • Thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/03/2017 đến ngày 14/04/2017
 • Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/03/2017 đến ngày 24/04/2017
 1. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 • Đối với cổ đông đã lưu ký: thực hiện chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
 • Đối với cổ đông chưa lưu ký và cán bộ công nhân viên: thực hiện chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home.
 1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
 • Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home
 • Địa chỉ: Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: (0211) 3593 322 Fax: (0211) 3582 288                         Website: www.ghome.vn
 • Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
 • Website: vdsc.com.vn
 1. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 • Tên tài khoản : Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home
 • Số tài khoản : 01672440001
 • Ngân hàng : Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thành Đô
 • Nội dung : Nộp tiền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home

Nhấn vào đây để tải tập tin
image 207 image 0