imageimage

Rồng Việt thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu KDCH2126001 để thực hiện đăng ký và lưu ký tập trung trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu KDCH2126001 để thực hiện (1) lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu KDCH2126001 và (2) đăng ký và lưu ký tập trung trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) với thông tin chi tiết như sau:
- Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
- Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
- Mã Trái Phiếu: KDCH2126001
- Ngày phát hành: 04/01/2021
- Tổng số trái phiếu đăng ký: 750 Trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 750.000.000.000 (bảy trăm năm mươi tỷ) đồng 
- Ngày chốt danh sách : 18h00 ngày 26/09/2023
Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu chuyển nhượng hoặc thay đổi thông tin sở hữu trái phiếu, vui lòng liên hệ địa chỉ trụ sở chính hoặc các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt để được hướng dẫn thủ tục, thời gian chậm nhất trước 18h00 ngày 26/09/2023.
Sau thời điểm trên, các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng trái phiếu hoặc cập nhật thông tin Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được tạm dừng cho đến khi Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO hoàn tất các thủ tục đăng ký, lưu ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trái phiếu tại HNX.
image 105 image 0