imageimage

Thông báo sự kiện phát sinh sau ngày công bố thông tin chào bán cạnh tranh vốn góp của Satra tại Bitahaco

Thông báo sự kiện phát sinh sau ngày công bố thông tin chào bán cạnh tranh vốn góp của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) tại CTCP Dịch vụ Sản xuất Xuất Nhập khẩu Bình Tây (Bitahaco).

 

 


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 116 image 0