imageimage

Dịch vụ phân tích

Hệ thống báo cáo phân tích của Rồng Việt rất đa dạng và phong phú, với nội dung chuyên sâu và được thực hiện bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, am hiểu thị trường. Với mục tiêu minh bạch, chính xác và kịp thời, Rồng Việt tin tưởng các sản phẩm phân tích của mình luôn là nguồn thông tin quan trọng trong các quyết định đầu tư của Quý Khách hàng, Quý nhà đầu tư.


undefined

 

Nhận định hàng ngày

 

Bản tin chia sẻ cảm nhận về nhịp đập thị trường trong ngày dựa trên những quan sát tinh tế và các chỉ báo riêng của Rồng Việt, đồng thời bình luận những thông tin nổi bật trong ngày hoặc đang được chờ đợi để giúp Nhà đầu tư có thêm cơ sở định hướng chiến lược giao dịch phù hợp.

 

undefined


undefined

 

Báo cáo chiến lược

 

Báo cáo phân tích và dự báo tác động các yếu tố vĩ mô, vi mô tới nền kinh tế và doanh nghiệp; từ đó đưa ra chiến lược đầu tư dài hạn, trung hạn phù hợp với từng ngành nghề và doanh nghiệp.

 

undefined


undefined

 

Báo cáo doanh nghiệp

 

Báo cáo được thực hiện dựa trên các đánh giá độc lập và khách quan về chiến lược kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những khuyến nghị giúp Khách hàng đầu tư hiệu quả.

 

undefinedundefined

 

Báo cáo chuyên đề

 

Báo cáo phân tích các vấn đề thời sự ảnh hưởng đến thị trường tài chính trong và ngoài nước; tổng hợp yếu tố tác động đến thị trường, ngành nghề, doanh nghiệp đưa ra khuyến nghị đầu tư kịp thời.

 

undefined